Search

O projektu

Portal o zelenagradnja.me dio je projekata ZARH – Edukacijom ka održivoj arhitekturi koji je podržan od strane Ministarstva energetike i rudarstva Crne Gore kroz “Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija” za 2023. godinu.

ZARH predstavlja prirodan nastavak uspješno realizovanog projekta “Nauči da gradiš ZELENO” koji je podržan od stane istog ministarstva godinu dana ranije, a čiji je fokus bila isključivo  edukacija arhitekata i studenata arhitekture.

Ciljna grupa projekta ZARH su i dalje arhitekti, ali i građani/ke kao sadašnji i potencijalni investitori u nove kuće. Istraživanje sprovedeno početkom 2023. kao i intenzivna komunikacija sa arhitektima/cama u okviru projekta “Nauči da gradiš ZELENO” nedvosmisleno su pokazali da postoji velika potreba za edukacijom, kako stručne, tako i šire javnosti o principima održive i energetski-efikasne arhitekture.

Cilj projekta ZARH je doprinos zelenoj tranziciji u oblasti građevinarstva u Crnoj Gori kroz povećanje edukovanosti šire i stručne javnosti o principima zelene, energetski efikasne gradnje putem blog-platforme zelenagradnja.me i kroz promotivnu kampanju na društvenim mrežama.

Projekat ZARH je usmjeren na podršku zelenoj tranziciji, koja je vitalni cilj Evropske unije, pa samim tim i Crne Gore kao države u procesu pridruživanja. Zbog prirode djelovanja Expeditio, fokus projekta je na sektoru građevinarstva, koji u velikoj mjeri doprinosi emisiji CO 2 (čak 40%), a naša dugoročna ambicija je transformacija sektora arhitekture ka održivijem i energetski efikasnijem, sa jakim naglaskom na ekološki aspekt.

Vjerujemo da će edukacija koju nudimo biti razlog koji će mnoge opredijeliti da njihov naredni objekat bude energetski efikasan i “zelen”, bilo da su u ulozi investitora ili projektanta. Dugoročno, vjerujemo da će ovaj korak uticati na promjenu energetskog ambijenta Crne Gore kada je u pitanju oblast arhitekture.

Share the Post:

Related Posts