Search

Sertifikacijom do održive arhitekture

Facebook
Twitter
LinkedIn

Živimo u vremenu u kome održivost nije opcija nego nužnost. Građevinska industrija je jedna od oblasti koje doživljavaju temeljni pomak prema praksama zelene gradnje, a sertifikacija predstavlja važan korak te tranzicije. Sertifikati za zalene zgrade (zeleni sertifikati) dokazuju posvećenost građevinske industrije smanjenju ekološkog uticaja i promociji održivog razvoja. Sertifikati nisu samo diplome i odlikovanja, već bitni instrumenti na putu ka “ozelenjavanju” objekata, utičući na projektantske odluke, izbor materijala i operativne strategije.

Ovaj blog informisaće vas o sertifikatima za zelene zgrade, istražujući njihovu važnost, prednosti i nedostatke, te potrebu za njihovim unapređem kako bi se zadovoljili rastući zahtjevi naše struke, ali i planete.

Značaj sertifikata u građevinskoj industriji

Zeleni sertifikati postali su veoma bitni u građevinskoj industriji, budući da predstavljaju mjerilo održivosti i ekološke odgovornosti projektanata, ali i investitora. Oni podstiču arhitekte i srodne struke da usvajaju ekološki prihvatljive prakse, od energetske efikasnosti i štednje vode do izbora materijala i ukupnog kvaliteta ambijenta kuće. Poštivanjem ovih standarda, projekti doprinose dobrobiti planete i obezbjeđuju zdravije i održivije prostore za svoje korisnike.

Ovaj blog ćemo započeti istorijom sertifikacije, a potom i pregledom sertifikata za zelene zgrade poput LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) i drugi. Razmotrićemo prednosti i nedostatke pomenutih sertifikata, pojasnićemo njihov uticaj i evoluciju, kao i ravnotežu koju teže održati između ekološke odgovornosti i arhitektonske inovacije.

Definicija zelenih sertifikata

Najednostavnije objašnjeno, zeleni sertifikati su dokumenta koja potvrđuju da je određeni projekat usklađen sa ekološkim standardima i principima održive gradnje. Sertifikati garantuju da je zgrada projektovana i izgrađena primjenjujući energetski efikasna rešenja, koristeći ekološki prihvatljive materijale, vodeći računa o uštedi vode i korišćenju zemljišta, te zdravlju stanara i očuvanju životne sredine. Dakle, zeleni sertifikati u arhitekturi  predstavljaju potvrdu da je objekat ili projekat usklađen sa principima održivosti i da doprinosi smanjenju ekološkog otiska građevinske industrije. Zeleni sertifikati su neka vrsta “odlikovanja” za arhitektonske projekte.

Evolucija sertifikacije za zelene zgrade

Zeleni sertifikati su nastali kao odgovor na rastuću svijest o značajnom ekološkom uticaju građevinske industrije i oni služe kao potvrda sprovođenja održivih građevinskih praksi. Srtifikati obuhvataju različite aspekte održivosti, uključujući energetsku efiikasnost, štednju vode, izbor materijala i kvalitet unutarnjeg prostora.

Lična iskustva sa sertifikacijom zelenih zgrada često pokazuju da arhitekti doživljavaju transformacijsko iskustvo od standardnih do održivih praksi. Neki arhitekti i njima srodne struke, koji su se prvobitno suočavali s izazovom integracije zelenih rješenja u svoje projekte, otkrivali bi višestruke koristi od procesa sertifikacije – od ušteda u operativnim troškovima do poboljšanja kvaliteta života svojih korisnika.

Evolucija sertifikata iz godine u godinu pokazuje rastuću težnju građevinske industrije većem stepenu održivosti. Sve je počelo u vidu osnovnih smjernica za upotrebu energije i vode, pa se širilo u kompleksnije mehanizme koji procjenjuju koliki je ukupan ekološki otisak zgrade. Ova evolucija označava pomak prema holističkom pristupu  održivosti u građevinarstvu.

Ima više sistama sertifikacija, a možda su najprisutniji:

 • LEED Leadership in Energy and Environmental Design: Razvijen od strane U.S. Green Building Council-a, jedan je od najčešće korištenih sistema ocjenjivanja zelenih zgrada širom svijeta.
 • BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method: Metoda razvijena u UK, codeća je u ocjenjivanju održivosti projekata planiranja, infrastrukture i samih objekata.
 • EDGE Excellence in Design for Greater Efficiencies: Inovacija IFC-a (člana Svjetske banke) EDGE pomaže da se procijene najisplativije opcije za zeleno projektovanje i građenje unutar lokalnog konteksta određenog tržišta.

 

Sertifikati postavljaju standarde građevinske industrije, gurajući granice održive arhitekture i podstičući primjenu zelenih praksi u građevinarstvu. Tokom godina, evolucija zelenih sertifikata rezultirala je sveobuhvatnim pristupom zelenoj gradnji. Ovi standardi su postali globalno priznati i uticali su na promjenu paradigme u građevinskoj industriji, gdje se sve više teži izradi projekata koji poštuju principe održivosti i odgovornosti prema životnoj sredini.

Primjena digitalnih zelenih sertifikata u Evropskoj uniji, dodatno je unaprijedila transparentnost, dostupnost i efikasnost procesa sertifikacije. Kroz usvajanje novih tehnologija i standardizaciju procedura, evolucija zelenih sertifikata u građevinarstvu nastavlja da oblikuje način na koji se projektuju, grade i ocjenjuju objekti širom svijeta promovišući principe održivosti i zaštite životne sredine.

Prednosti sertifikovanih zelenih zgrada

 1. Povećana tržišna vrijednost i vrijednost nekretnina

Zeleni certifikati ne potvrđuju samo predanost ideji održivosti, već i značajno povećavaju tržišnu vrijednost nekretnina. Istraživanja pokazuju da sertifikovane zgrade mogu postijći veće stope izdavanja i prodajne cijene u poređenju sa nesertifikovanom konkurencijom. Dodatna vrijednost zelenih zgrada privlači zainteresovane za iznajmljivanje i kupace koji su sve svjesniji svog ekološkog otiska i traže isključivo održive prostore.

 1. Umanjeni operativni troškovi

Zelene zgrade su projektovane da budu energetski-efikasne i ekonomične u smislu potrošnje vode, što dovodi do značajnih smanjenja troškova komunalija u procesu korišćenja objekta. Fokus na energetskoj efikasnosti, od HVAC sistema do dizajna rasvjete, može za rezultat imati značajne uštede tokom životnog vijeka zgrade.

 1. Zdraviji korisnici

Sertifikati za zelene zgrade stavljaju naglasak na kvalitetu unutarnje sredine, što uključuje dobar kvalitet vazduha i prirodno osvjetljenje (kad god je moguće). Ovi uslovi poboljšavaju zdravlje korisnika kada je u pitanju stambeni prostor. Slično, radni prostori sa boljim kvalitetom vazduha i više prirodne svjetlosti mogu poboljšati performanse zaposlenih što predstavlja prednost za poslovanje.

 1. Pozitivan uticaj na životnu sredinu 

Efikasnom potrošnjom energije, upotrebe vode i otpada, sertifikovane zgrade direktno utiču na životnu sredinu koja nas okružuje. One doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena smanjenjem emisija CO2. Zelene zgrade često podrazumijevaju korišćenje održivih materijala koji imaju manji uticaj na potrošnju resursa planete Zemlje.

 1. Podsticanje zelenih inovacija

Strogi standardi sertifikacije za zelene zgrade podstiču inovativnost u tehnologijama i praksama održive gradnje. Proizvođači su motivisani za stvaranje održivijih materijala i proizvoda, dok su arhitekti i inženjeri inspirisani da projektuju zgrade koje guraju granice energetske efikasnosti i održivosti. Ovaj ciklus inovacija doprinosi opštem napretku građevinske industrije prema zelenijim praksama.

 1. Dobrobiti za zajednicu i ukupno blagostanje 

Zelene zgrade često podrazumijevaju projekovanje prostora koji podstiču interakciju zajednice i fizičku aktivnost korisnika, poput zelenih krovova, bašti i staza za vježbanje. Ovakvi sadržaji poboljšavaju dobrobit korisnika i lokalnih zajednica, stvarajući živa i aktivna urbana okruženja. Sem toga, naglasak na održivosti podstiče osjećaj odgovornosti i ponosa kod korisnika i zajednice, doprinoseći održivijem načinu života izvan same zgrade.

Detaljnim razmatranjem ovih aspekata možemo pružiti sveobuhvatnije razumijevanje višestrukih koristi koje zeleni sertifikati nude, ističući njihovu važnost u usmjeravanju građevinske industrije prema održivim praksama.

Prednosti i nedostaci sertifikata za zelene zgrade

Sertifikati za zelene zgrade nedvosmisleno su odigrali ključnu ulogu u promovisanju održivosti u građevinskoj industriji. Ipak, kao i svaki sistem, imaju svoje prednosti i izazove.

Prednosti zelenih sertifikata

Prednosti zelenih sertifikata u građevinarstvu su mnogobrojne i obuhvataju:

 1. Odgovornost i profesionalnost u projekatnim timovima: Zeleni sertifikati zahtijevaju rigorozne procese dokumentacije i provjere. Ovo podstiče kulturu integriteta i odgovornosti, motivišući timove da postignu i održe ove standarde tokom cijelog ciklusa projektovanja i izvođenja objekta.
 2. Potvrda o posvećenosti standardima održivosti: Dobijanje zelenog sertifikata služi kao nezavisna potvrda da je zgrada izgrađena i napravljena u skladu sa visokim ekološkim standardima. Ovaj sertifikat je znak da su se vlasnici zgrada i projektantski timovi ozbiljno angažovali u implementaciji održivih praksi, od energetske efikasnosti do smanjenja uticaja na okolinu. Za korisnike i stanare, ovaj pečat odobrenja pruža dodatnu sigurnost i zadovoljstvo znajući da njihov prostor doprinosi širim ciljevima očuvanja prirode i promoviše zdraviji životni i radni ambijent.
 3. Holistički pristup: Zeleni sertifikati za zgrade primjenjuju širok spektar kriterijuma za održivost, pokrivajući sve od efikasnosti potrošnje energije i vode, preko kvaliteta vazduha i svjetlosti unutar objekta, do izbora materijala koji su ekološki prihvatljivi i dugotrajni. Ovaj sveobuhvatni pristup osigurava da zgrade ne samo da smanjuju svoj negativni uticaj na okolinu, već i poboljšavaju kvalitet života i radnih uslova za svoje korisnike. Promovišući zdravije, prirodnije i produktivnije okruženje, zelene zgrade postavljaju visoke standarde u industriji i predstavljaju model za buduće projekte u oblasti održive gradnje.

 

Izazovi u primjeni zelenih sertifikata

 1. Finansijske prepreke za manje arhitektonske firme: Proces dobijanja sertifikata može biti skup i zahtijevati značajne resurse, što može predstavljati značajnu prepreku za manje firme. Ovo može ograničiti primjenu održivih praksi na veće sisteme koji raspolažu sa ozbiljnijim sredstavima.
 2. Tržišna motivacija bez istinske posvećenosti održivosti: Postoji mišljenje da dobijanje sertifikata često motivišu tržišne prednosti, poput povećanja vrijednosti nekretnina i imidža, umjesto prave posvećenosti održivosti. To može rezultirati ulaganju minimalnih napora za zadovoljavanje osnovnih kriterijuma za sertifikaciju.
 3. Nedostatak inkluzivnosti: Visoki troškovi i kompleksnost postupka za dobijanje zelenih sertifikata mogu biti prepreka za manje projekte i zajednice koje raspolažu sa skromnijim budžetima. Ovo ograničenje u pristupačnosti može rezultirati isključivanjem tih manjih inicijativa iz procesa sertifikacije, što smanjuje mogućnost širenja održivih praksi. Takva situacija potencijalno umanjuje efekat zelenih sertifikata na globalnu promociju održive gradnje, jer se održivost ne promoviše jednako u svim segmentima društva i građevinske industrije.

 

Potreba za evolucijom na polju zelene sertifikacije

Kako se građevinska industrija razvija, sertifikati za zelene zgrade evoluiraće kako bi se suočili s novim izazovima. Trenutni sertifikati postavili su čvrstu osnovu, ali postoji rastući konsenzus da se moraju prilagoditi kako bi postali  dostupniji. Naredni odjeljak istražuje kako se sertifikati mogu razvijati u budućnosti.

 

Kako da sertifikati postanu dostupniji

 1. Proširivanje okvira: Sertifikati bi trebalo da proširuju svoj opseg kako bi obuhvatili različite aspekte održivosti, poput otpornosti na klimatske promjene, analize životnog ciklusa i socijalne pravde.
 2. Povećanje dostupnosti: Tijela za sertifikaciju bi morala obezbijediti više resursa i podrške manjim projektima kako bi prevladali financijske prepreke. Pojednostavljenje procesa sertifikacije može ga učiniti dostupnijim različitim zainteresovanim stranama.
 3. Veća fleksibilnost: Povećanje fleksibilnosti u procesu sertifikacije za zelene zgrade može značajno doprinijeti širenju njihove primjene i podsticanju inovacija u održivim praksama. Dopuštajući više prilagođavanja lokalnim uslovima i specifičnostima projekata, sertifikati će postati pristupačniji i relevantniji za različite kontekste.

 

Uloga različitih aktera

 1. Industrija: Građevinska industrija ima ključnu ulogu u procesu kreiranja inovacija i promjena prema održivijim praksama. Industrija može povećati uticaj sertifikacije za zelene zgrade i podstaći njihovu širu primjenu.
 2. Tijela za sertifikaciju: Organizacije koje sertifikaciju zelenih zgrada morale bi biti otvorene za feedback drugih aktera i spremne na prilagođavanje svojih sistema.
 3. Vladine agencije: Kreatori politika igraju ključnu ulogu u promociji održivosti kroz regulatorne okvire, stimulacije i podsticaje. Usvajanjem mjera kao što su poreske olakšice, subvencije ili podsticaji za sertifikovane projekte, moguće je ohrabriti širenje održivih praksi u građevinskoj industriji.

 

Mogući primjeri inovacija u zelenoj sertifikaciji 

 1. Upravljanje resursima: Novi sertifikati bi mogli uključivati kriterijume koji podstiču efikasno upravljanje resursima kao što su energija, voda i materijali. Ovo bi moglo obuhvatiti primjenu inovativnih tehnologija za praćenje potrošnje, reciklažu otpada i korišćenje obnovljivih izvora energije.
 2. Analiza životnog ciklusa: Sertifikati bi mogli uključivati analizu životnog ciklusa da bi se ocijenio ukupni ekološki uticaj zgrade, uključujući emisiju CO2, potrošnju resursa i troškove održavanja.
 3. Inkluzivnost i socijalna pravda: Budući sertifikati bi mogli obuhvatiti kriterijume koji promovišu inkluzivnost i socijalnu pravdu, kao što su pristupačnost za osobe sa invaliditetom, podrška lokalnim zajednicama i obezbeđivanje pristupa održivim stambenim rješenjima za različite socioekonomske grupe.

Ovi primjeri inovacija ukazuju na mogući pravac razvoja certifikata za zelene zgrade, ističući načine na koje se mogu prilagoditi i poboljšati radi postizanja sveobuhvatnijih i inkluzivnijih održivih praksi.

Zaključak

Sertifikati za zelene zgrade predstavljaju važne instrumente u promociji održivosti unutar građevinskog sektora. Kroz stroge standarde i provjere, oni podstiču primjenu održivih arhitektonskih praksi, doprinoseći povećanju tržišne vrijednosti nekretnina, smanjenju operativnih troškova, te unapređenju zdravlja i dobrobiti korisnika. Međutim, s razvojem industrije, neophodno njihovo prilagođavanje kako bi odgovorili na nove izazove i prilike.

Reference

 1. S. Green Building Council. (2023). Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).
 2. Building Research Establishment. (2022). BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
 3. International Finance Corporation. (2024). EDGE: Excellence in Design for Greater Efficiencies.
 4. World Green Building Council. (2023). Business Case for Green Building.
 5. United Nations Environment Programme. (2023). Global Status Report for Buildings and Construction.
 6. (2022). The Impact of Green Buildings on Employee Health and Productivity.
 7. World Economic Forum. (2023). The Future of Construction: Building an Inclusive, Sustainable Future.
 8. Environmental Protection Agency. (2023). Green Building Benefits.
 9. The Economist Intelligence Unit. (2022). The Business Case for Green Building in Asia-Pacific.

Pročitajte još:

Podjeli:

Pišite nam