Search

Održiva arhitektura Normana Fostera (video)

Facebook
Twitter
LinkedIn

U savremenom svijetu gdje ekologija postaje sve važniji aspekt naših života, znanje i inovacije u oblasti arhitekture mogu značajno doprinijeti kvalitetu života i zaštiti životne sredine. Svaki novi projekat i svaka nova zgrada nose sa sobom potencijal da unaprijede ili naruše balans u prirodnom okruženju. U ovom kontekstu, uvidi i iskustva slavnog i priznatog arhitekte Normana Fostera, pružaju nam dragocjene smjernice kako arhitektura može igrati ulogu u različitim aspektima održivosti.

Danas, kada se suočavamo sa sve većim ekološkim izazovima, poput globalnog zagrijavanja, smanjenja biološke raznolikosti i zagađenja, arhitektura sve više dobija na značaju. Foster, dugogodišnjim svojim radom, demonstrira kako arhitektura može i mora prevazići okvire zadovoljavanja estetskih i funkcionalnih potreba, već aktivno doprinositi ekološkoj i drugim aspektima održivosti.

U TED videu iz 2007. godine, koji ne gubi na aktuelnosti, Foster objašnjava kako se, prilikom projektovanja, mora razmišljati ne samo o trenutnim potrebama korisnika, već i o uticaju koji zgrada ima na okolinu. On ističe značaj korištenja obnovljivih resursa i tehnologija koje minimiziraju ekološki otisak. Primjeri njegovih projekata, kao što je zgrada „Willis Faber & Dumas“ pokazuju kako se kroz inovativni dizajn može postići velika energetska efikasnost i smanjenje emisije štetnih gasova.

Foster ističe i važnost integracije zelenih prostora u urbane sredine. Navodi kako zgrade mogu i treba da budu više od prostora za rad i život, transformišući se u žive ekosisteme koji doprinose biodiverzitetu i kvalitetu života stanovnika. Krovovi prekriveni biljkama, zidovi koji dišu i fasade koje generišu energiju su samo neki od elemenata koje Foster koristi kako bi svoje vizije pretvorio u stvarnost.

Osvrćući se na globalne promjene u percepciji održivosti, Foster naglašava kako je ekološka svijest postala važan dio savremenog života. Navodi primjer kako su promjene počele projektima prizemnih objekaata koji su u početku bili izolovani eksperimenti, ali su vremenom postali standardi u građevinarstvu. To potvrđuje kako arhitektura nije samo odgovor na potrebe čovjeka za prostorom, već i aktivni faktor oblikovanja održive budućnosti.

U svom izlaganju, Foster takođe dotiče pitanje kako arhitektura može odgovoriti na izazove koje donosi brza urbanizacija, posebno u zemljama u razvoju. On ističe potrebu za stvaranjem kompaktnih, energetski efikasnih i socijalno inkluzivnih urbanih sredina koje mogu podnijeti pritiske rastuće populacije i ograničene resurse.

Video koji predstavljamo je više od obične prezentacije projekata. On predstavlja uvid u to kako arhitektura treba da komunicira sa svojim okruženjem, a arhitekti budu aktivno uključeni u kreiranje održive budućnosti planete. U videu imate priliku da iz prve ruke čujete kako Foster, koristeći primjere iz svoje bogate karijere, objašnjava složene koncepte i pokazuje realne primjene principa održivosti.

Pozivamo vas da razmislite o ovim idejama koje ne gube na aktuelnosti, naprotiv. Svaki pojedinac i pojedinka mog da doprinose borbi protiv ekoloških izazova koji stoje pred nama, a arhitekti treba da budu predvodnici jer oblikuju prostor oko nas.  Gledanje ovog videa može biti korak ka razumijevanju važnosti i potencijala arhitekture u stvaranju zdravijeg i održivijeg svijeta.

 

Pročitajte još:

Podjeli:

Pišite nam